Mogelijke vergoedingen

Als particulier kun je op verschillende manieren (gedeeltelijke) vergoeding voor jouw kosten voor coaching krijgen:

Via jouw werkgever

Vaak reserveert een werkgever een opleidingsbudget per medewerker. In het algemeen zijn de kosten van een coachtraject vele malen lager dan die van een volledige opleiding. Bovendien is een coachtraject maatwerk. Informeer bij je werkgever, leidinggevende of bij personeelszaken over de mogelijkheden! In de CAO van jouw bedrijf kan ook informatie zijn vermeld over de ontwikkeling van medewerkers en de toekenningsmogelijkheden hiervoor!

Via de Arbodienst van je bedrijf

Werkgevers zijn, na overleg met de bedrijfsarts, vaak genoeg bereid om kosten voor coaching te vergoeden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter.  Een werkgever heeft immers ook baat bij het voorkomen van een burn-out of langdurig ziekteverzuim.  Hiervoor dien je altijd wel vooraf contact op te nemen met de bedrijfsarts of de Arbodienst.

Via de Inkomstenbelasting

Wanneer je als particulier de kosten voor coaching zelf betaalt, dan kun je deze kosten (inclusief de BTW) als scholingskosten aftrekken bij het doen van de jaarlijkse aangifte voor de Inkomstenbelasting.

Het doel van het coachtraject moet in dit geval wel zijn gericht op verandering van positie of op het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden. In dit geval moet er dus een duidelijk verband zijn met jouw loopbaan. Ook moet dit traject nodig zijn voor het verwerven of behouden van werk. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de belastingdienst. De kosten voor coaching zijn voor zelfstandige ondernemers aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten.

Via het UWV

Als je een uitkering ontvangt, dan kun je bij de uitkeringsinstantie (UWV) informeren naar de beschikbare financiële middelen ten behoeve van je herstel en re-integratie. Je kunt met je UWV een Individuele Re-integratie Overeenkomst sluiten. Daarmee stelt het UWV een budget aan je beschikbaar waarmee je je coachingstraject geheel of gedeeltelijk kunt betalen. Kijk voor meer informatie op de site van het UWV.

Share This