Mogelijke vergoedingen

Voor een particulier zijn er verschillende  (gedeeltelijke) vergoedingen voor individuele coaching mogelijk. Voor een werkgever kunnen de kosten voor coaching onder voorwaarden fiscaal vrijgesteld worden.

ALS PARTICULIER OF ALS ZELFSTANDIGE

Via de Arbodienst van jouw bedrijf

Werkgevers zijn, na overleg met de bedrijfsarts, vaak genoeg bereid om kosten voor coaching te vergoeden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter.  Een werkgever heeft immers ook baat bij het voorkomen van een burn-out of langdurig ziekteverzuim.  Hiervoor dien je altijd wel vooraf contact op te nemen met de bedrijfsarts of de Arbodienst.

Via jouw werkgever

  • Vaak reserveert een werkgever een opleidingsbudget per medewerker. In het algemeen zijn de kosten van een coachtraject vele malen lager dan die van een volledige opleiding. Bovendien is een coachtraject maatwerk.
  • In de CAO van jouw bedrijf kan ook informatie zijn vermeld over de ontwikkeling van medewerkers en de toekenningsmogelijkheden hiervoor. Informeer bij je werkgever, leidinggevende of bij personeelszaken over de exacte mogelijkheden. 

 

ZAKELIJK -ALS WERKGEVER

  • Als een werkgever een coachtraject voor een medewerker wil vergoeden, dan kunnen deze kosten vrijgesteld worden van loonbelasting.
  • Indien de coaching door de werkgever voor de werknemer betaald wordt en er sprake is van het op peil brengen of houden van kennis en vaardigheden met het oog op het behouden dan wel vinden van werk, dan is er sprake van een ‘gerichte vrijstelling’. De vergoeding is dan vrijgesteld van loonbelasting.
  • Is er niet zozeer sprake van het peil brengen of houden van kennis of vaardigheden en is de coaching meer gericht op bijvoorbeeld vitaliteit of stressvermindering, dan kan de vergoeding van deze kosten mogelijk ten laste van de zogenoemde ‘vrij ruimte’ komen. Tot een bepaalde drempel hoeft dan ook geen loonbelasting te worden betaald.
  • Jaarlijks wijzigen de voorwaarden veelal. Check dit dus altijd vooraf goed!

 

 

 

 

Via de Inkomstenbelasting

  • Wanneer je als particulier de kosten voor coaching zelf betaalt, dan kun je deze kosten (inclusief de BTW) als scholingskosten aftrekken bij het doen van de jaarlijkse aangifte voor de Inkomstenbelasting.
  • Het doel van het coachtraject moet in dit geval wel zijn gericht op verandering van positie of op het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden. In dit geval moet er dus een duidelijk verband zijn met jouw loopbaan. Ook moet dit traject nodig zijn voor het verwerven of behouden van werk. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de belastingdienst.
  • De kosten voor coaching zijn voor zelfstandig ondernemers aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten.

Via het UWV

Als je een uitkering ontvangt, dan kun je bij de uitkeringsinstantie (UWV) informeren naar de beschikbare financiële middelen ten behoeve van je herstel en re-integratie. Je kunt met je UWV een Individuele Re-integratie Overeenkomst sluiten. Daarmee stelt het UWV een budget aan je beschikbaar waarmee je je coachingstraject geheel of gedeeltelijk kunt betalen. Kijk voor meer informatie op de site van het UWV.

Share This