Hier liggen de banen voor het oprapen

Wie de nieuwsberichten leest van de afgelopen tijd, die kan maar 1 ding concluderen: er is een toenemende schaarste aan het ontstaan op heel veel gebieden. Schaarste beperkt zich niet alleen tot een enorme range aan goederen, want ook de arbeidsmarkt heeft hier steeds sterker mee te maken.

Groot aantal vacatures in veel sectoren

Er is een (toenemend) tekort aan onder meer vrachtwagenchauffeurs, koks, verpleegkundigen, verzorgenden, docenten in het basisonderwijs, medewerkers in de kinderopvang, monteurs, loodgieters en  loopbaanadviseurs. Dit zijn slechts enkele voorbeelden op de lijst van de zogenoemde ‘krapteberoepen’. Er zijn nu al veel onvervulde vacatures in de horeca en in de zorg.

In augustus 2021 publiceerde het Centraal Bureau voor de Statistiek cijfers die op de schaarste duiden: op elke 100 werklozen waren er 106 vacatures in het tweede kwartaal van 2021. Er is dus op heel veel gebieden volop werk te vinden. Je zou in eerste instantie denken dat hierdoor de werkloosheid hard blijft dalen, maar daar is geen sprake van. De werkloosheidscijfers dalen zeker, maar een bepaalde groep mensen komt niet zomaar aan het werk.

Van de 290.000 werklozen (juli 2021) is namelijk niet iedereen voor één van deze beroepen (snel) te kwalificeren. Een snelle totaaloplossing is er niet. Een deel van de werkzoekenden beschikt niet over de vereiste papieren of soms zelfs het benodigde instapniveau.

Zo kies je trefzeker: hier vind je de kansrijke beroepen

Welke beroepen bieden de meeste kans op een baan? Het UWV houdt een lijst met zogenoemde kansarme en kansrijke beroepen bij. De actuele lijst is te vinden op https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/kansen-arbeidsmarkt/kansrijke-beroepen

Het personeelstekort in de zorg: oorzaken en oplossingen

In de zorgt dreigt het tekort aan personeel helemaal gigantisch te gaan worden: momenteel werkt circa 1 op de 7 Nederlanders in de zorg, maar door de vergrijzing en toenemende zorgvraag moet dit in 2040 1 op de 4 zijn.

Er moeten dus veel nieuwe zorgmedewerkers bijkomen op vrijwel elk gebied. Alleen in het ‘sociaal werk’ zijn de tekorten aan personeel nog niet zo urgent. Door de langdurige problemen rondom corona is met name veel medisch zorgpersoneel overwerkt geraakt. Door de hoge werkdruk stroomt een deel van het personeel zelfs vervroegd uit. Dit terwijl er nu al een tekort aan bijvoorbeeld specialistische verpleegkundigen is.

Het Kabinet heeft de salarissen verder recent voor een deel van het zorgpersoneel verhoogd. Over de salarissen voor bijvoorbeeld verpleegkundigen werd namelijk al langere tijd geklaagd. Op alle mogelijke manieren wordt geprobeerd de tekorten in de zorg te verminderen, maar dit is een behoorlijk forse uitdaging.

Wil je weten wat de specifieke oplossingen zijn om van werk of werkrichting te kunnen veranderen? Houd mijn blog op coachrobin.nl voor het spoedige vervolg dan in de gaten.

 

Share This